mu heuga haca hojito, hoʃili: hoxüeli. ma huhapu hubüiñepaxa. hili huhaŋojiŋocalipa hili huhaŋocaŋojilipa. hili huwohapuŋüi.