aX ksÅTr ksÁGy kXOrnr kyQr kXåvæy

mu he'ega heaʒi hudapa hiŋa hucoji


ar kXnrkr krårfHÃ kXxXæy
ma hupaha hacasüi huwuji


ar krårfs kXårov kvgy kyåreyTHÎ, av kvnsey kvtHÁey. aX krkXnXfsàr kXNHÃnr kyQvtr kXNHÃnr. kyey kXkXns kråræHÅeræy, kyey kXkXns kråræyeræHÅ. kyey kXkXnr.
ma hacase hucato hoʃi hicaliqüo, mo hopeli hoxüali. mu hahupuseña hubüipa hiŋoxa hubüipa. hili huhupe hacajüelaji, hili huhupe hacajilajüe. hili huhupa.


kXåvæy kviveyeXnr kyQs kviveygrbv. aX krOvåvfy kyQs krOvåvfHÃ kXåvæy krårfy kXxXæy. ar kXåvæy ksÁfsTreHÃ.
hucoji hokolilupa hiŋe hokoliʃaro. mu hadocosi hiŋe hadocosüi hucoji hacasi huwuji. ma hucoji heasegalüi.
huʒisi ar kXåvæy kXgXgy kråvfytrov. ar krOv kXæykXnX. aX krOveHÃ kyfyfHË kyey kXkXæyæHÅ kyQsey kXkXæHÅæy.
ma hucoji huʃuʃi hacosixato. ma hado hujihupu. mu hadolüi hisisüu hili huhujijüe hiŋeli huhujüeji.